Metaverse

Ang Nangungunang Metaverse Platforms: Bakit Sila Kakaiba?

Ang metaverse ay isang teknolohiya na malayo na ang narating kung kaya naman kami dito sa GGbet. ay nasasabik sa anumang bagay na may kinalaman dito. Maraming kumpanya ang nag-puhunan para matulungan ang mga gumagawa ng metaverse tulad...

The Essence of 3D Modeling for the Metaverse

A little while ago, the Metaverse was a sci-fi concept that people could meet only in books and movies. Nowadays, companies from various industries use 3D modeling services for business purposes. At the same time, there's a...

What is the Metaverse

What is the metaverse? Why is everyone talking about it? You are not alone to think like this. The term "metaverse" is currently an essential buzzword in tech, business, and finance. Like all buzzwords, its definition is...

Popular